Industri, Trafik

Latest on Industri, Trafik

Støj i byen

Regler for støj i byzoner

Photo of author

By A. Nielsen

Støjforurening kan have en betydelig indvirkning på livskvaliteten og sundheden for beboerne i byzoner. I Danmark er der en række regler og retningslinjer, der sigter ...